Privacy Statement
Persoonsgegevens die wij verwerken
De KNKF verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Waarom we gegevens nodig hebben
De KNKF verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Het registreren van je lidmaatschap
 • Het afhandelen van jouw contributiebetaling
 • De uitvoering van onze statuten en reglementen
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener en/of externe administratiekantoor;
 • NOC*NSF voor de registratie van topsporters en talenten
 • Instituut Sportrechtspraak en/of Dopingautoriteit op basis van ons tucht- en dopingreglement.
 
Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
De KNKF zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar office@knkf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De KNKF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Je kunt ons ook bereiken via:
Website: http://www.knkf.nl
Postadres: Hermesweg 8, 3741 GP Baarn, Unit 12
Email: office@knkf.nl
 
Beveiliging
De KNKF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@knkf.nl
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?